Dijital resim dünyasına hoş geldiniz...

GIMP Resim Stüdyosu Hazır Ayarları

Yazan: Özdemir AKESEN — Yayın Tarihi: 23 Mayıs 2012
Özgürlük

Dijital resim öğrencim Ebru Arısoy'un bir çalışması.

GIMP Resim Stüdyosu (GIMP Paint Studio, GPS), sağladığı geniş imkânlarla GIMP'i gerçek bir resim stüdyosuna dönüştürür. Dolayısıyla, dijital resim çalışanların GIMP'i, GIMP Resim Stüdyosu eklentisi ile kullanmaları gerekir.

GIMP'in Mayıs 2012'de çıkan 2.8 sürümüyle yeni bir fırça motoru'na geçildiği için GIMP Resim Stüdyosu'nun Nisan 2011'de çıkan 1.5 sürümü, GIMP'in bu sürümüyle çalışmıyordu. GPS'in geliştiricisi İspanyol Ressam Ramon MirandaGIMP kullanıcılarından çok sayıda şikâyet e-postası aldığını ve GIMP 2.8'de çalışacak yeni bir GPS sürümü hazırladığını Haziran 2012'de bloğunda duyurdu.

Nihayet 6 Temmuz 2012'de Miranda, GPS 2.0 sürümünü yayınladı. Böylece GIMP 2.8, çıkışından 2 ay kadar sonra önceki sürüm 2.6.12'den görevi devraldı ve dünyanın her yanındaki dijital resim tutkunlarının yeni gözdesi oldu.

NOT: GIMP 2.8 ve GPS 2.0'ın kurulmasıyla ilgili bilgileri GIMP'in Kurulması konulu yazımda bulabilirsiniz.

Aslında her GIMP kullanıcısı kendi resim stüdyosunu hazırlayabilir. Ne var ki, bu iş; zaman, emek ve tecrübe gerektirmektedir. Bu nedenle GIMP Resim Stüdyosu'nu hazırlayan İspanyol Ressam Ramon Miranda'nın bu çalışması takdire şâyandır.

Dijital resim araçlarının hepsi de gerçek hayattaki benzerleri örnek alınarak oluşturulmuştur. Dolayısıyla resim tutkunlarının GIMP Resim Stüdyosu araçlarıyla çalışmaları zor olmayacaktır.

Uzun zaman kara kalem, yağlı boya çalışan bir ressam, hangi kalemi nerede ve nasıl kullanacağını, tuvale nasıl bir fırçayla nasıl bir darbe atacağını bilir. Kısacası, neyi nasıl kullanacağının bilgisine, tecrübesine sahiptir.

Sanal âlemde de işler böyle yürümektedir. Nitekim, GPS kitaplığını geliştirip bizlerin istifadesine sunan Ramon Miranda, İspanyolca bloğundaki GPS tanıtımıyla ilgili bir yazısında: “Alıp kullananı yoksa çekiç yararsızdır. Tıpkı bunun gibi benim araçlarımın gerçek değeri de işbaşında anlaşılır” diyordu. Böylece dijital resimde kullanıcı tecrübesinin önemini vurguluyordu.

Hazır ayarlar (İng. presets)

Dijital resimdeki pek çok avantajdan biri olan hazır ayarları tanıyalım şimdi.

Boyama araçlarının karıştırma modu, opaklık, boyut, görünüm oranı (en/boy oranı), fırça ucu gibi çok sayıda parametresinin her seferinde ayarlanması yerine bilinen boyama araçlarının hazır ayarlarını kullanmak kolaylık sağlar. Örneğin 2B kurşun kalem ya da yağlıboya fırçası hazır ayarlar listesinden tıklanıp kullanılabilir.

Bizler de sık yaptığımız ayarları hazır ayar hâline getirip kullanabiliriz. Dahası, kendi hazır ayarlarımızı oluşturmamız GIMP ve GPS geliştiricileri tarafından ısrarla teşvik edilmekte ve desteklenmektedir.

Dijital Resimde Boyama Araçlarımız konulu yazımda belirttiğim üzere, her boyama aracının GIMP Resim Stüdyosu​ tarafından tanımlanan hazır ayarları vardır. Böylece örneğin boya fırçasını seçtikten sonra hazır ayarlar listesinden istediğimiz hazır ayarları seçip aynı boya fırçasını çok sayıda farklı çizim ve boyama aracı gibi kullanabiliriz.

Hazır ayarların seçilmesi

Ve Karşımızda GIMP Resim Stüdyosu başlıklı yazımda boya fırçasının hazır ayarlarının nasıl seçileceğini görmüştük. Hazır ayarlar listesinin kullanımıyla ilgili detaylar için az önce linkini verdiğim ilgili yazıma bakabilirsiniz.

Şimdi kısa bir tekrar yapalım. Öncelikle Araç Seçenekleri diyalog penceremizi tekrar görelim (Bkz. Şekil 1):

GIMP'in Araç Seçenekleri diyalog penceresi ve araç çubuğu

Şekil 1 GIMP'in Araç Seçenekleri diyalog penceresi ve araç çubuğu.

Araç Seçenekleri diyalog penceresi seçili aracın özelliklerini gösterir. Örneğin ben, bu ekran görüntüsünü almadan önce boya fırçasını seçmiştim. Bu nedenle şimdi Şekil 1'de boya fırçasının özelliklerini  görüyoruz.

Yine Şekil 1'de 2 numarayla gösterdiğim düğmeye tıkladığımızda seçili aracın hazır ayarları listesi açılır. Seçili aracım boya fırçası'ydı. Dolayısıyla, söz konusu  düğmeye tıklayınca boya fırçasının GIMP Resim Stüdyosu tarafından tanımlanmış hazır ayarları listesi açıldı (Bkz. Şekil 2):

GPS Hazır Fırça Ayarları listesi

Şekil 2 GPS Hazır Fırça Ayarları listesi.

NOT: GIMP 2.8'den itibaren GIMP Resim Stüdyosu'nun sınırlı bir sürümü de GIMP kurulurken kurulur. Bu nedenle hazır ayarların bir bölümü GIMP'in kendi GPS'inden gelmektedir.

Diğer boyama araçlarının ve boyama aracı olmayan bir kaç aracın da hazır ayarları vardır. Fakat en kapsamlı hazır ayarlar, boya fırçasının hazır ayarlarıdır.

Aşağıda boya fırçasının ve diğer boyama araçları ile boyama aracı olmayan araçların GIMP Resim Stüdyosu tarafından tanımlanan hazır ayarlarını bulacaksınız. Tablolar başvuru amaçlıdır. Dolayısıyla daha sonra başvurmak üzere bu yazının yazıcı çıktısını almanızı öneririm.

Boya fırçası hazır ayarları

Tablo 1'de GIMP Resim Stüdyosu 2.0 ile gelen boya fırçası hazır ayarlarını görüyoruz:

Sıra: Adı: Açıklama: Karıştırma Kipi:
01 1 Basic Temel fırça Normal
02 2 Basic Detail Temel detay fırçası Normal
03 2B Pencil 2B kurşun kalem Normal
04 2B Pencil Angled 2B kamış kalem Normal
05 2B Pencil Detail 2B detay kalemi Normal
06 2B Pencil Grainy 2B grenli kalem Normal
07 2B Pencil Shade 2B tonlama kalemi Normal
08 3 Texture (Choose Brush) Doku fırçası (fırça seç) Normal
09 Basic Knife Temel spatula Normal
10 Basic Round Yuvarlak uçlu temel fırça Normal
11 Basic Round Detail Yuvarlak uçlu temel detay frçası Normal
12 Beam Light (Addition!) Işık ışınları fırçası (Toplam!) Toplam (Addition)
13 Big Grainy İri kumlu fırça Normal
14 Blue Pen (Multiply!) Mavi tükenmez kalem (Çoklandır!) Çoklandır (Multiply)
15 Bristles Saç fırçası Normal
16 Charcoal Small İnce füzen Normal
17 Charcoal Soft Tilted Eğri gövdeli yumuşak füzen Normal
18 Clouds Bulut fırçası Normal
19 Dirty Spot Kirli nokta fırçası Normal
20 Dust Toz serpme fırçası Normal
21 Dust Rough Kaba toz serpme fırçası Normal
22 Fire (Hardlight! Sel. Gradient) Alev fırçası (Şiddetli Işık! Gradyan seç) Şiddetli Işık (Hardlight)
23 Foliage Yeşillik fırçası Normal
24 FX Confetti FX konfeti fırçası (Gradyan seç) Normal
25 Glares (Addition! Sel. Gradient) Parıltı fırçası (Toplam! Gradyan seç) Toplam (Addition)
26 Graphite Black 01 Grafit siyahı kalem 01 Normal
27 Graphite Black 02 Grafit siyahı kalem 02 Normal
28 Graphite Black Shade Grafit siyahı tonlama kalemi Normal
29 Graphite Shades 01 Grafit tonlama fırçası 01 Normal
30 Graphite Shades 02 Grafit tonlama fırçası 02 Normal
31 Grass 01 Çim 01 fırçası Normal
32 Grass 02 Çim 02 fırçası Normal
33 Leafs Yaprak fırçası Normal
34 Leafs Tree Ağaç yaprakları fırçası Normal
35 Light Brighten (Addition!) Aydınlatma fırçası (Toplam!) Toplam (Addition)
36 Noise Gürültü fırçası Normal
37 Noise Scratch Gürültülü çizikler fırçası Normal
38 Oil Brush Yağlıboya fırçası Normal
39 Oil Soft Brush Yumuşak yağlıboya fırçası Normal
40 Palette Knife Palet spatula Normal
41 Kalem Kurşun kalem Normal
42 Pencil Soft Yumuşak kurşun kalem Normal
43 Rock Montain Kaya ve dağ fırçası Normal
44 Rocket Fire (Sel. Gradient) Roket ateşi (Gradyan seç) Normal
45 Rocks (Aspect Ratio) Kayalar (Görünüm oranlı) Normal
46 Scratches Çizik fırçası Normal
47 Soft Oil Brush Yumuşak yağlıboya fırçası Normal
48 Splats Serpiştirme fırçası Normal
49 Splatters Serpiştirme fırçası Normal
50 Structure   Normal
51 Structure Chaos   Normal
52 Texture (Overlay! Choose Brush) Doku fırçası (Kaplama! Fırça seç) Kaplama (Overlay)
53 Vegetation Bitki örtüsü fırçası Normal

Tablo 1 GIMP Resim Stüdyosu 2.0 ile gelen boya fırçası hazır ayarları.

Diğer boyama araçlarının hazır ayarları

Tablo  2'de diğer boyama araçlarının GIMP Resim Stüdyosu 2.0 ile gelen hazır ayarlarını görüyoruz:

GPS 2.0 Hazır Silgileri
Sıra: Adı: Açıklama:
01 Charcoal Soft Tilted Eraser Eğri gövdeli füzen silgi
02 Eraser Hard Sert silgi
03 Eraser Round Yuvarlak silgi
04 Eraser Soft Yumuşak silgi
05 Graphite Shade Eraser Grafit tonlama silgisi
06 Hard Eraser Sert silgi
07 Hard Round Basic Sert yuvarlak temel silgi
08 Hard Square Eraser Sert kare silgi
09 Pencil Shade Eraser İnce tonlama silgisi
10 Very Soft Eraser Çok yumuşak silgi
GPS 2.0 Hazır Hava Fırçaları
Sıra: Adı: Açıklama: Karıştırma Kipi:
01 Sprey Hava fırçası Normal
02 Air Brush Digital Dijital hava fırçası Normal
03 Air Brush Textured Dokulu hava fırçası Normal
04 Desaturate Color (Saturation!) Renk soldurma fırçası (Doygunluk!) Doygunluk (Saturation)
GPS 2.0 Hazır Kalemleri
Sıra: Adı: Açıklama: Karıştırma Kipi:
01 1 Pixel 1 piksellik kalem Normal
02 1 Pixel Spray 1 piksellik sprey kalemi Normal
03 3x3 Pixel Cross 3x3 piksellik x uçlu kalem Normal
04 4 Pixel 135° 4 piksel 135° kalem Normal
05 4 Pixels Spray 4 piksellik sprey kalemi Normal
06 4x4 Pixel Rounded 4x4 piksellik yuvarlak kalem Normal
07 Annotation Pen Not kalemi Normal
08 Perspective Lines (Shift) Perspektif çizgileri kalemi (çizgi çekmek için Shift'e basılı tut) Normal
GPS 2.0 Hazır Estompları
Sıra: Adı: Açıklama:
01 4 Smudge Soft Yumuşak estomp
02 Balls Smudge  Toplar estompu
03 Cheese Smudge Peynir estompu
04 Crayon Smudge Pastel estompu
05 Grainy Blender Kumlu karıştırma estompu
06 Graphite Grass Smear Grafit çim karalama estompu
07 Jittered Smudge Kararsız estomp
08 Normal Smudge Normal estomp
09 Smudge Rough Pürüzlü estomp
10 Smudge Soft Yumuşak estomp
11 Speed Blending Hızlı karıştırma estompu
12 Splats Smudge Serpiştirme estompu
13 Structure Smudge  
14 Very Soft Smudge Çok yumuşak estomp
GPS 2.0 Mürekkepli Uç Hazır Ayarları
Sıra: Adı: Açıklama: Karıştırma Kipi:
01 Calligraphy Güzel yazı kalemi Normal
02 Comic Ink Çizgi roman mürekkepleme kalemi Normal
03 Doodles Karalama kalemi Normal
04 Ink Smooth Yumuşak mürekkepleme kalemi Normal
05 Ink Thin Mürekkepli ince uçlu kalem Normal
06 Sketch  (Thin) İnce skeç kalemi Normal
07 Sketch Ink  Skeç mürekkepleme kalemi Normal
GPS 2.0 Kovadan Dolum Aracı Hazır Ayarları
Sıra: Adı: Açıklama: Karıştırma Kipi:
01 Canvas (Multiply! Sel. Pattern) Tuval desenli dolgu (Çoklandır! Desen seç) Çoklandır (Multiply)
02 Fill Paper (Multiply! Sel Pattern) Kâğıt desenli dolgu (Çoklandır! Desen seç) Çoklandır (Multiply)
03 Normal Fill (100%) GPS normal dolgu (Bütün katmanı/seçimi doldurur) Normal
04 Paper (Multiply! Sel Pattern) Kâğıt desenli dolgu (Çoklandır! Desen seç) Çoklandır (Multiply)
  GPS 2.0 Harmanlama Aracı Hazır Ayarları
Sıra: Adı: Açıklama: Karıştırma Kipi:
01 Flare Glow Radial (Sel. Grandient) Radyal parıltı (gradyan seç) Normal
02 FX Radial Softlight FX radyal kısık ışık Kısık Işık (Soft Light)
03 FX Radial Softlight #1 FX radyal kısık ışık Kısık Işık (Soft Light)
04 Haze (FG color) Pus (Önalan rengini seç) Normal
05 Radial Softlight Radyal kısık ışık Kısık Işık (Soft Light)
06 Red Halo Ring Kırmızı haleli halka Normal
07 Steel Bars Çelik çubuklar Normal
08 Vignette  Vinyet Çoklandır (Multiply)
GPS 2.0 Kopyalama Hazır Ayarları
Sıra: Adı: Açıklama: Karıştırma Kipi:
01 GPS Grave Mezar (desen seç) Normal
02 Pattern Roller (Sel. Pattern) Desenli silindir (desen seç) Normal
03 Sand Kum (desen seç) Normal
04 Smooth Clone (Ctrl) Pürüzsüz kopyalama (Kopyalanacak kaynağı seçmek için: Ctrl + sol-tık) Normal
05 Snakes (Sel. Pattern) Yılanlar (desen seç) Normal
06 Soft Clone (Press Ctrl) Yumuşak kopyalama (Kopyalanacak kaynağı seçmek için: Ctrl + sol-tık) Normal
07 Stucco Sıva (desen seç) Normal
GPS 2.0 Temizle/Yak Aracı Hazır Ayarları
Sıra: Adı: Açıklama:
01 Dodge/Burn (Ctr = Inverse) Temizle/Yak (Yakmak için Ctrl tuşunu basılı tut)

  Tablo 2 Diğer boyama araçlarının GIMP Resim Stüdyosu 2.0 ile gelen hazır ayarları.

Diğer araçların hazır ayarları

Boyama aracı olmayan araçların da hazır ayarları vardır. Tablo 3'te bu araçların GIMP Resim Stüdyosu 2.0 ile gelen hazır ayarlarını görüyoruz:
GPS 2.0 Dikdörtgen Seçim Aracı Hazır Ayarları
Sıra: Adı: Açıklama:
01 Aqua Button 200x200 200 x 200 piksellik Aqua düğme
02 Feathered Selection Kuş tüyü kenarlı seçim
03 Feathered Selection Kuş tüyü kenarlı seçim (orta çizgili)
04 Sharp Selection Keskin kenarlı seçim
GPS 2.0 Elips Seçim Aracı Hazır Ayarları
Sıra: Adı: Açıklama:
01 Circle 100x100 100 piksellik daire
02 Circle 200 px 200 piksellik daire
03 Circle 25x25 25 piksellik daire
04 Circle 50x50 50 piksellik daire
GPS 2.0 Kırpma (Crop) Aracı Hazır Ayarları
Sıra: Adı: Açıklama:
01 Crop 16:9 16:9 görünüm oranında kırpar
02 Crop Composition Üçlü kuralına göre kırpar

  Tablo 3 Diğer araçların GIMP Resim Stüdyosu 2.0 ile gelen hazır ayarları.

NOT: GIMP 2.8'den itibaren kullanıcıların kendi hazır ayarlarını oluşturmaları ısrarla teşvik edilmektedir. Bunun için bir kaç mekanizma geliştirilmiştir. Böylece kullanıcılar GIMP'i ve GIMP Resim Stüdyosu'nu geliştirebilirler.

Bu ilginç konuyu da diğer pek çok konu gibi ilerleyen çalışmalarımızda inceleyeceğiz.

Böylece GIMP Resim Stüdyosu 2.0 hazır ayarlarını toplu bir şekilde görmüş olduk ve bu yazıyla birlikte dijital resim çalışmalarımız için bilgisayarımızda yapmamız gereken hazırlıkları da tamamladık. Artık, dijital resim stüdyomuz faaliyete geçmiştir.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere...


© 2012-2020 www.dijitalresimnedir.com. Tüm Hakları Saklıdır.

Sistem Tasarımı ve Kodlama:

Özdemir Akesen

Grafik Tasarım:

Özdemir Akesen