Dijital resim dünyasına hoş geldiniz...

GIMP'in Dijital Resim Çalışmaları için Hazırlanması

Yazan: Özdemir AKESEN — Yayın Tarihi: 26 Nisan 2012

Bu yazımda anlatacağım ayarlar, GIMP ile dijital resim çalışmalarımızı yürütürken işlerimizi kolaylaştıracaktır. Dijital resimde en önemli konu, sanal âlemdeki resim stüdyomuzun gerçek dünyadaki resim stüdyomuza olabildiğince öykünmesidir. Tuval ebadımızı santimetreyle belirlemek, fırçalarımızı gerçek dünyadaki fırçalarmış gibi kullanabilmek, dijital tuvalimizi bilgisayarımızın ekranında 1:1 yaklaştırma oranında gerçek büyüklüğünde görebilmek bunlar arasındadır.

ADIM I: GIMP kullanıcı arabirimi ayarları

GIMP'in resim penceresindeki menü çubuğunda Düzenle ⇒ Tercihler (Edit ⇒ Preferences) komutunu verin. Tercihler (Preferences) diyalog penceresi açılır.

1.1.

Tercihler diyalog penceresinin sol tarafındaki listeden Araç Kutusu (Toolbox)'nu seçin. Sağ taraftaki Görünüm (Appearance) ayarlarını Şekil 1'de görüldüğü gibi yapın:

GIMP'te araç kutusunun görünüm ayarları

Şekil 1 Araç Kutusu'nun görünüm ayarları.

1.2.

Tercihler (Preferences) diyalog penceresinin sol tarafındaki listeden Araç Seçenekleri (Tool Options)'ni seçin. Sağ taraftaki Araçlarla paylaşılan boyama seçenekleri (Paint options shared between tools) yazan bölümde bütün onay kutularındaki işaretleri temizleyin (Bkz. Şekil 2):

GIMP'te boyama seçeneklerinin paylaşılması

Şekil 2 Boyama seçeneklerinin paylaşılması.

1.3.

 Tercihler (Preferences) diyalog penceresinin sol tarafındaki listeden Görüntü Pencereleri (Image windows)'ni seçin. Sağ taraftaki  Fare İmleçleri (Mouse Pointers) bölümünde her iki onay kutusu işaretli olmalıdır (Bkz. Şekil 3)

GIMP'in, fare imlecini fareyi ve kalemi tutuğunuz elinize göre görüntülemesini bu bölümdeki Pointer handedness (İmleç elliliği) ayarıyla sağlayabilirsiniz. Bu ayarın öntanımlı değeri sağ-elli'dir (Bkz. Şekil 3):

GIMP'te fare imleci ayarları

Şekil 3 Fare işaretçisi ayarları.

Tercihler diyalog penceresinin bu bölümüne biraz sonra tekrar döneceğiz ve iki ayar daha yapacağız (Bkz. 2.3. Resim penceresinin öntanımlı ayarları).

ADIM II: GIMP'in dijital resim çalışmaları için ayarlanması

2.1. Dijital tuvallerin maksimum bellek miktarının ayarlanması:

GIMP'in oluşturacağı her yeni görüntü (tuval) için belirlenmiş bir maksimum bellek miktarı vardır. GIMP ilk kurulduğunda  bu ayar 128 mega bayt'tır. Bu maksimum bellek miktarı, dijital resim çalışmaları için oluşturacağımız örneğin 50 cm x 35 cm @ 250 ppi gibi 16 mega piksellik ortalama bir tuvalde aşılır. Çünkü bu ebattaki yeni (boş) bir tuval için ayrılması gereken bellek miktarı yaklaşık 160 MB'tır. Bu durumu GIMP bize bir onay penceresiyle bildirir. Tuvalimizi yine de oluşturabiliriz ya da vazgeçebiliriz.

Kuşkusuz bu uyarı mekanizması, yanlışlıkla çok büyük miktarlarda bellek ayırmanın önlenmesi için yararlıdır. Ne var ki, dijital resim çalışmaları için kolay aşılmayacak maksimum bir bellek miktarı belirlemek, her yeni tuval öncesi böyle bir onay vermekten, başka bir deyişle GIMP'teki bürokrasiden bizleri kurtaracaktır.

Şimdi Edit ⇒ Preferences (Düzenle ⇒ Tercihler) komutunu verip Preferences (Tercihler) diyalog penceresini açın. Environment (Çevre) bölümünde En büyük yeni görüntü boyutu (Maximum new image) kutusuna 1024 (mega bayt) yazın. OK (Tamam) düğmesine tıklayıp diyalog penceresini kapatın. 

Artık, A3 600 ppi gibi yaklaşık 66 mega piksellik, ortalamanın hayli üzerinde bir tuvali oluştururken bile bu uyarıyı almayacaksınız. Şekil 4'te GIMP'nin Tercihler diyalog penceresinde, ilgili ayarı kırmızı dikdörtgenin içinde görüyoruz:

Maksimum yeni resim belleği miktarı ayarı

Şekil 4 GIMP'in maksimum yeni resim belleği miktarı en az 1024 MB olmalıdır.

NOT: Dijital resim çalışmak için bilgisayarımızın belleğinin elden geldiğince yüksek tutulması işlerimizi kolaylaştıracaktır. Fakat günümüzün en az 3-4 GB bellekli bilgisayarlarında zaten dijital resim çalışmak için bir bellek problemi kalmamıştır.

2.2. Öntanımlı tuvalin ayarlanması:

GIMP'te her Dosya ⇒ Yeni (File ⇒ New) komutunu tıkladığımızda ya da klavyeden bu komutun kısayolu olan Ctrl+N tuşlarına bastığımızda Yeni bir Görüntü oluştur (Create a new image) diyalog penceresi açılır. Her ne kadar bu penceredeki Şablon (Template) listesini açıp çok sayıdaki hazır tuvalden birini tercih edebiliyor olsak da her zaman pratik bir şekilde oluşturup kullanabileceğimiz öntanımlı (standart) bir tuvalimizin olması işimizi kolaylaştıracaktır.

Şimdi örneğin, 20 cm x 20 cm @ 500 ppi'lık ve 14,78 megapiksellik bir tuvali GIMP'in öntanımlı tuvali yapalım. Bunun için Düzenle ⇒ Tercihler (Edit ⇒ Preferences) komutunu verip Tercihler (Preferences) diyalog penceresini açın. Sol taraftaki listeden Öntanımlı Görüntü (Default Image) öğesine tıklayıp Öntanımlı Yeni Görüntü (Default New Image) sayfasına geçin (bkz. Şekil 5):

GIMP'te öntanımlı tuvalin ayarlanması

Şekil 5 GIMP'te öntanımlı görüntünün (tuvalin) ayarlanması.

Öntanımlı Yeni Görüntü sayfasında önce tuval ölçü birimini santimetre yapın. Açılan listede Centimeters (Santimetre) yoksa More (Daha çok) öğesine tıklayıp açılan penceredeki listeden Centimeters (Santimetre) öğesini seçin ve OK (Tamam) düğmesine tıklayıp bu pencereyi kapatın. Artık, öntanımlı tuvalinizin ölçü birimi santimetredir.  

Sıra, öntanımlı tuvalinizin baskı çözünürlüğünü ayarlamaya geldi. Kısaca baskı çözünürlüğü, dijital resmimiz basılırken her bir inç'in kaç resim noktasından (benekten, pikselden) oluşacağını belirtir. Baskı çözünürlüğünün ölçü birimi ppi'dır ve inç başına piksel (benek) demektir.

Bir  diğer baskı çözünürlüğü birimi de dpi'dır ve inç başına nokta  demektir. Fakat dpi, yazıcılarla ilgili bir birimdir ve her inç'in kaç yazıcı noktasından oluşturulacağını gösterir.

Şimdi Tercihler (Preferences) diyalog penceresinin Öntanımlı Yeni Görüntü (Default New Image) sayfasında, açık değilse, Gelişmiş Seçenekler (Advanced Options) yazısına tıklayıp gelişmiş seçenekler bölümünü açın (bkz. Şekil 5). Gelişmiş Seçenekler bölümünde X çözünürlüğü ve Y çözünürlüğü (X resolution ve Y resolution ) değerlerini 500 ppi yani benek/inç (pixel/inch) yapın. Böylece varsayılan tuvalinizin yatay ve dikey baskı çözünürlüğü değerleri 500 ppi olacaktır.

NOT: Yatay ve dikey baskı çözünürlüğü değerleri uygulamada daima aynıdır. Bu nedenle aralarındaki oran 1:1'dir. Kutuların sağındaki iç içe geçmiş zincir halkası simgesi bize bu iki değerin arasında bir oran bulunduğunu ve değerlerden birini değiştirdiğimizde diğer değerin bu orana göre GIMP tarafından hesaplanıp yazılacağını gösterir. Zincir halkaları bağlı değilse o zaman zincir halkaları simgesine tıklayıp halkaları birbirine bağlayın. Aynı yöntemle bağlı halkaları da ayırabilirsiniz. Fakat bu durumda her iki değeri de sizin girmeniz gerekir.

Öntanımlı tuvalinizin baskı çözünürlüğünü ayarladıktan sonra sıra, tuvalinizin genişliğini ve yüksekliğini ayarlamaya geldi. Şimdi, Genişlik (Width) ve Yükseklik (Height) kutularına 20 yazın. Böylece varsayılan tuvalinizin ebadı 20 cm x 20 cm olacaktır.

NOT I: GIMP'in baskı çözünürlüğüne göre genişlik ve yükseklik değerlerini kontrol edip değiştirmesine takılmayın. Bu, normal bir davranıştır ve yazılan küsurlu değerler, tuval ebadınızı değiştirmez.

NOT II: GIMP'te tuval oluşturma ve tuval ölçüleri konusunda ayrıntılı bilgi için Dijital Tuvalimiz yazıma bakabilirsiniz.

Öntanımlı tuval ebadınızı belirlediniz. Yaptığınız düzenlemelerin geçerli olabilmesi için Tamam (OK) düğmesine tıklayıp Tercihler (Preferences) diyalog penceresini kapatın.

Şimdi her Dosya ⇒ Yeni (File ⇒ New) komutunu verdiğimizde açılacak Yeni bir Görüntü Oluştur (Create a New Image) diyalog penceresinde 20 cm x 20 cm @ 500 ppi'lık öntanımlı tuvalimizi sadece Tamam (OK) düğmesine tıklayıp oluşturabiliriz.

2.3. Resim penceresinin öntanımlı ayarları

Dijital tuvalin bilgisayar ekranında ölçekli biçimde görüntülenmesinin sağlanması gerekir. Bundan maksat, örneğin 1:1 yani yüzde 100 yaklaştırma oranında dijital tuvalimizin bilgisayarımızın ekranında gerçek hayattaki boyutlarında gösterilmesidir. Keza, yüzde 50 yaklaştırma oranında tuvalimiz gerçekte olduğunun yarısı büyüklükte görünmelidir. Bu ölçekli gösterim, çizim ve boyamada çeşitli kolaylıklar sağlar.

Örneğin, 50 cm x 35 cm bir tuvalimiz olsun. Ölçekli görünüm sağlandığında, bu tuvali şövalemizin üzerinde hangi büyüklükte göreceksek yüzde 100 yaklaştırma oranında bilgisayarımızın ekranında da aynı büyüklükte görürüz.

Ölçekli görüntülemeyi sağlamak için GIMP'te bir kaç ayar yapmamız gerekir. Düzenle ⇒ Tercihler (Edit ⇒ Preferences) komutunu verip Tercihler(Preferences ) diyalog penceresini açın. Sol taraftaki listeden  Görüntü Pencereleri(Image Windows) öğesine tıklayıp Görüntü Pencereleri (Image Windows) sayfasına geçin (bkz. Şekil 6):

Şekil 6 GIMP'te Resim Penceresi için ayarlar.

Şimdi, Tercihler diyalog penceresinin Görüntü Pencereleri sayfasında iki ayarın değerlerini değiştireceğiz. Önce Öntanımlı olarak noktadan noktaya kullan (Use dot for dot by default) onay kutusunda onay işareti varsa tıklayıp onay işaretini temizleyin. Böylece GIMP, açacağımız ya da oluşturacağımız resimleri görüntülerken baskı çözünürlüğünü dikkate alacaktır.

İkinci olarak İlk yaklaştırma oranı (Initial zoom ratio) listesinden 1:1'i seçin. Böylece artık bir resmi açtığınızda ya da yeni bir tuval oluşturduğunuzda, resim penceresinde 1:1 yani yüzde 100 yaklaştırma oranıyla görüntülenecektir.

Ayarlarınız bittiğinde Tamam (OK) düğmesine tıklamayı unutmayın. Aksi halde yaptığınız ayarlar yok sayılır.

Ayarların her yeni resim penceresinde kullanılabilmesi için GIMP'i kapatıp yeniden başlatın ve bir sonraki adımla devam edin.

2.4. Bilgisayarınızın ekranını GIMP'te ayarlayın

1:1 yaklaştırma oranında ekranda dijital tuvalinizi gerçek hayattaki büyüklüğünde görmeniz için son bir ayar daha yapmanız gerekiyor. GIMP'e ekranınızın yatay ve dikey çözünürlüğünü bildireceksiniz.

NOT: Bu ayarlamaların bilgisayarınıza ya da bilgisayarınızın ekranına olumlu ya da olumsuz hiçbir etkisi yoktur. Fakat sadece, yüzde 100 yaklaştırma oranında dijital tuvalinizi bilgisayarınızın ekranında gerçek hayattaki boyutlarında görüntüleyebilmesi için GIMP'te yapmanız gereken ayarlardır.

Öncelikle, GIMP'in resim penceresindeki menüden Dosya ⇒ Yeni (File ⇒ New) komutunu tıklayın. Standart dijital tuvalinizi oluşturmak için açılan diyalog penceresinde Tamam (OK) düğmesine tıklayın. Dijital tuvaliniz yüzde 100 yaklaştırma oranında görüntülenir. Şimdi sıradaki ayarlara geçebilirsiniz.

Düzenle ⇒ Tercihler (Edit ⇒ Preferences) komutunu verip Tercihler (Preferences) diyalog penceresini açın. Sol taraftaki listeden Görünüm (Display) öğesine tıklayıp Görünüm (Display) sayfasına geçin (bkz. Şekil 7):

GIMP'e ekran çözünürlüğünün bildirilmesi

Şekil 7 GIMP'e ekran çözünürlüğünün bildirilmesi.

Şekil 7'de kırmızı dikdörtgenin içindeki bölümde benim girdiğim yatay ve dikey ekran çözünürlüğü değerlerini görüyorsunuz. Burada değerleri girebilmek için Elle gir (Enter manually) radyo düğmesinin işaretli olması gerekir.

Şimdi elinize kâğıttan ya da ona benzer, ekranınızın yüzeyine zarar vermeyecek bir malzemeden yapılmış bir cetvel alın ve GIMP'in resim penceresinin üst kenarındaki yatay cetvelde yer alan mesafeleri ölçün. Bu mesafeler elinizdeki cetveldeki mesafelerle aynı olana kadar çözünürlük değerlerini değiştirmelisiniz.

NOT: Yatay ve dikey çözünürlük değerleri uygulamada eşittir. Dolayısıyla sadece yatay (İng. horizontal) çözünürlük değerini GIMP'in resim penceresinin üst kenarındaki yatay cetveldeki mesafeler elinizdeki cetveldeki mesafelerle aynı olana kadar değiştirmeniz yeterlidir.

Birbirine bağlı zincir halkalarına dikkat edin. Bağlı değillerse tıklayıp birbirine bağlayın. Böylece siz  yatay çözünürlük değerini değiştirdikçe dikey (İng. vertical) çözünürlük değeri de güncellenecektir. .

 Siz yeni ekran çözünürlüğü değerlerini girdikçe GIMP, cetvelleri tekrar ayarlar. Bu nedenle Tercihler diyalog penceresini kapatmadan birkaç denemenin ardından doğru değeri bulabilirsiniz.

Benim monitörümün Windows tarafından bildirilen fiziksel çözünürlüğü 96 ppi'dır. Fakat GIMP, doğru değerleri Şekil 7'de görüldüğü üzere çözünürlük değerini 86 ppi yaptığımda verdi.

Doğru değerleri bulduğunuzda Tercihler diyalog penceresini Tamam (OK) düğmesine tıklayıp kapatmayı unutmayın.

Böylece yüzde 100 yaklaştırma oranında dijital tuvalinizi gerçek hayattaki büyüklüğünde görebileceksiniz. Şimdi tuvaliniz ekranınızda değil de şövalenizde duruyormuş gibi resim çalışabilirsiniz.

ÖNEMLİ:

Böylece GIMP'in dijital tuvalimizi ölçekli görüntülemesini sağlamış bulunuyoruz.

Tuvalimiz sadece yüzde 100 yaklaştırma oranında yani, 1:1 ölçeğinde gerçek büyüklüğünde görüntülenir ve aynı büyüklükteki gerçek bir tuvale kalemle ya da fırçayla çizim ve boyama yapılır gibi çizim ve boyama yapılabilir.

Ölçek, yüzde 50 yaklaştırma oranında 1:2, yüzde 300 yaklaştırma oranında 3:1 olacaktır.

İşte bu nedenle tuvalimizin yüzde 100 yaklaştırma oranında ekranımıza sığması önemli bir konudur. Bu konuyu Dijital Tuvalimiz başlıklı yazımda inceleyeceğiz.

NOT: Bu ayarların ardından doğal çözünürlüğü yani piksel cinsinden boyutları az  (1000 piksel'in altında) fakat baskı çözünürlüğü yüksek (300 ppi, 400 ppi, ...) fotoğrafları GIMP,  ekranınızda oldukça küçük görüntüleyebilir. Bu sorunu aşmanın iki yolu vardır:

  1.  GIMP'in fotoğrafın bulunduğu resim penceresinde Görünüm ⇒ Bire Bir (View ⇒ Dot for Dot) menü ögesine tıklayıp bire bir görüntüleme kipini —geçici olarak, açabilirsiniz. Böylece fotoğraf, her bir pikseli bir ekran pikseliyle eşleşeceğinden ekranda görüntülenebilecek en büyük hâliyle gösterilir.
  2. Görüntü ⇒ Yazdırma Boyutu... (Image ⇒ Print Size...) komutunu verince açılan Görüntünün Yazdırma Çözünürlüğünü Ayarla (Set Image Print Resolution) diyalog penceresinde baskı çözünürlüğünü azaltabilirsiniz. Baskı çözünürlüğünü 72 ppi'ye kadar düşürebilirsiniz. Böylece fotoğraf, ekranda daha büyük görünür (bkz. Şekil 8):

GIMP'te fotoğrafların baskı çözünürlüğünü düşürme

Şekil 8 GIMP'te bir fotoğrafın baskı çözürlüğünün düşürülmesi.

İkinci yöntem özellikle internet'ten indirdiğimiz doğal çözünürlüğü az (<1000 piksel) referans fotoğrafları GIMP'te açmak istediğimizde işimize yarayacaktır. Tabii, fotoğraf dosyasını kaydetmeyi unutmamak şartıyla! Zira kaydetmezsek yaptığımız baskı çözünürlüğü ayarları uçup gider ve referans fotoğrafı her açtığımızda az önce anlatığım ayarlamayı yapmak zorunda kalırız.

ADIM III: GIMP'in Türkçe ve İngilizce arabirimlerinden birinin seçilmesi

GIMP çok dilli bir arabirim desteğine sahiptir ve Windows'unuz Türkçe ise Türkçe arabirimiyle çalışır. Fakat Windows'unuz İngilizce ise GIMP de İngilizce arabirimiyle çalışacaktır.

NOT: GIMP 2.6.11 ve öncesi Türkçe çeviri büyük ölçüde tamamlanmamıştı. Bu nedenle  Windows'um Türkçe olduğu halde, GIMP'in İngilizce arabirimini tercih ediyordum. GIMP 2.6.12'den itibaren Türkçe arabirim, tekrar ele alınıp tamamlanmış görünüyor. Bu nedenle artık GIMP'in Türkçe arabirimini öneriyor ve kullanıyorum.

GIMP 2.8'den itibaren GIMP'in arayüz dilini Tercihler diyalog penceresinde kolay bir şekilde değiştirebiliyoruz.  Bunun için Edit ⇒ Preferences (Düzenle ⇒ Tercihler) komutunu tıklayın. Tercihler diyalog penceresi açılır. Soldaki listede Interface (Arabirim) öğesine tıklayıp User Interface (Kullanıcı Arabirimi) bölümüne geçin. Şekil 9'da kırmızı dikdörtgen içine aldığım bölümdeki açılır listeye tıklayıp istediğiniz arabirim dilini seçebilirsiniz:

GIMP'in arayüz dilinin değiştirilmesi

Şekil 9 GIMP'in arabirim dilini değiştirmek.

Türkçe Windows'da çalışan GIMP, Şekil 9'daki ayarıyla Türkçe arabirimiyle çalışır. Fakat İngilizce Windows'unuzda GIMP'inizi Türkçe kullanabilmek için Language (Dil) listesini tıklayıp açın ve Türkçe (Turkish) öğesini tıklayın. OK (Tamam) düğmesine tıklayıp diyalog penceresini kapatın.

Yeni arabirim diliyle kullanabilmek için GIMP'i kapatıp yeniden başlatmanız gerekir.

ÖNEMLİ: Renk Yönetimi sorunu

NOT I: GIMP 2.8.2'de bu sorun çözülmüştür. Dolayısıyla, GIMP'in 2.8.2 ya da üzeri sürümünü kullanıyorsanız aşağıda Şekil 10'da kırmızı dikdörtgen içinde gördüğünüz açılır listeye tıklayıp istediğiniz renk yönetimini seçebilirsiniz. Bu ayarın öndeğeri Color managed display (monitör renk profili)'dir.

NOT II: Daima GIMP'in resmi Web sitesindeki en son GIMP sürümünü kullanmanızı öneririm.   

GIMP 2.8.0 kullanıyorsanız şimdi anlatacağım ayarı mutlaka yapın. Böylece GIMP, fırça darbelerinde tekrar akıcılık kazanacaktır:

  • Düzenle ⇒ Tercihler komutunu tıklayıp Tercihler diyalog penceresini açın.
  • Sol taraftaki listeden Renk Yönetimi (Color Management) öğesine tıklayıp Renk Yönetimi sayfasını açın. Aşağıda Şekil 10'da kırmızı dikdörtgen içinde gördüğünüz ayarı (Renk yönetimi yok - No color management) yaptıktan sonra Tamam (OK) düğmesine tıklayıp diyalog penceresini kapatın:

GIMP'te akıcılık için bu ayarı yapmamız gerekir

Şekil 10 GIMP 2.8.0 kullanıyorsanız fırça darbelerinde akıcılık için bu ayarı yapmanız gerekir.

ÖNEMLİ: Grafik tabletinizi GIMP'e tanıtın

GIMP Resim Stüdyosu 2.0 çıktıktan sonra GIMP 2.6.12'den 2.8'e geçtim. GIMP 2.8'i, ardından GPS 2.0'ı kurdum.

GIMP'i çalıştırdığımda beni bir sürpriz bekliyordu: Grafik tabletimin kalemini GIMP tanımıyordu. Bu durumda tablet kaleminin basınç özelliğini kullanamayız.

GIMP grafik tabletimizi görür fakat devre dışı bırakır. Tabletimizi GIMP'te kullanabilmemiz için bu devre dışı ayarını değiştirip tabletimizi kullanıma almamız gerekir. Bunun için Düzenle ⇒ Girdi Aygıtları komutunu tıklayın. Giriş Aygıtlarını Yapılandır diyalog penceresi açılır (Bkz. Şekil 11):

GIMP'te grafik tabletinizi kullanıma alın

Şekil 11 GIMP'e grafik tabletinizi kullanacağınızı bildirin.

Soldaki listeden tablet kaleminizi tıklayıp seçin.

SORUN GİDERME: Tablet kaleminiz listede yoksa aşağıdaki adımları kontrol edin:

  1. Grafik tabletiniz bilgisayarınıza bağlı mı? Değilse bağlayın ve GIMP'i tekrar başlatın.
  2. Tablet kaleminizle bir işlem yaptınız mı? Yapmadıysanız, tablet kaleminizle tıklayın ve GIMP'i yeniden başlatın.

Sorun devam ederse grafik tabletinizin sürücüsünü bilgisayarınıza tekrar kurmanız gerekebilir.

GIMP'in tablet kaleminizi kullanabilmesi için Şekil 11'de kırmızı dikdörtgen içine aldığım ayarı yapmalısınız. Bu ayar Disabled (Devre dışı) ise tablet kaleminizi fare gibi kullanabilirsiniz. Soldaki listeden kaleminizi tıklayıp seçtikten sonra Kip listesini tıklayıp açın ve Ekran (Screen) öğesini tıklayın.

Kaleminiz silgiliyse yani tepesinde silgi olarak kullanabileceğiniz bir ucu daha varsa onu da listeden seçip aynı şekilde Ekran moduna getirmeniz gerekir, unutmayın.

Ayarlarınızın kalıcı olması için Kaydet (Save) düğmesine tıklayın. Kapat (Close) düğmesine tıklayıp diyalog penceresini kapatın.

Böylece dijital resim çalışmak için gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. Bundan sonra dijital resim stüdyomuzda çalışacağız.

Bir sonraki yazıda buluşmak üzere...


© 2012-2020 www.dijitalresimnedir.com. Tüm Hakları Saklıdır.

Sistem Tasarımı ve Kodlama:

Özdemir Akesen

Grafik Tasarım:

Özdemir Akesen